English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

LUD 1964-65 t.50

Publication structure:
 • LUD 1964-65 t.50
  • 1966, Spis treści / LUD 1964-65 t.50
  • Gajek, Józef, 1966, W 70-lecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / LUD 1964-65 t.50
  • Poniatowski, Stanisław, 1966, Dziennik wyprawy (do Kraju Goldów i Oroczonów )/ LUD 1964-65 t.50
  • Wokroj, Franciszek,1966, Ludność Nadamurska w świetle antropologicznych materiałów St.Poniatowskiego / LUD 1964-65 t.50
  • Glinka, Józef, 1966, Somatoskopia i somatypologia (konstytucjonalna) grup nadamurskiej ludności Goldów i Oroczonów/ LUD 1964-65 t.50
  • Lewicki, Tadeusz, 1966, Przeżytki starych kultów i wierzeń pogańskich u średniowiecznych Berberów doby muzułmańskiej/ LUD 1964-65 t.50
  • Milewski, Tadeusz, 1966, Ziemia i niebo w poezji Azteków / LUD 1964-65 t.50
  • 1966, Recenzje i sprawozdania cz.1 /LUD 1964-65 t.50
  • 1966, Spis treści cz.2 / LUD 1964-65 t.50
  • Czekanowski, Jan, 1966, Zagadnienie praojczyzny Słowian w slawistyce polskiej a wyniki antropologiczne / LUD 1964-65 t.50
  • Lange, Roderyk, 1966, Kinetography Laban (Movement Notation) and the Folk Dance Research in Poland / LUD 1964-65 t.50
  • Czekanowska, Anna, 1966, The Diatonic Melodies in the Narrow Range in Slavic Countries / LUD 1964-65 t.50
  • Baranowski, Bohdan, 1966, Zanik użytkowania wołów jako siły pociągowej w polsce i w krajach sąsiednich / LUD 1964-65 t.50
  • Wróblewski, Tadeusz, 1966, Pogranicze polsko-niemieckie w świetle materiałów etnograficznych / LUD 1964-65 t.50
  • Lew, Srefan, 1966, Dom przysłupowy w górnym i środkowym dorzeczu Sanu / LUD 1964-65 t.50
  • Bohdanowicz, Janusz, 1966, Analogie slowiańskie i odrębności kultury ludowej pomorza Zachodniego w świetle atlasowych opracowań etnograficznych / LUD 1964-65 t.50
  • Jacobeit, Wolfgang, 1966, Agrarethnographische forschungen in der Deutschen Demokratichen Republik / LUD 1964-65 t.50
  • Pokropek, Marian, 1966, Niektóre tradycje historyczne a współczesne przeobrażenia kultury wsi północno-wschodnich terenów Polski / LUD 1964-65 t.50
  • Pietraszek, Edward, 1966, Problematyka kultury robotniczej a etnografia / LUD 1964-65 t.50
  • 1966, Recenzje i sprawozdania cz.2 / LUD 1964-65 t.50
  • 1966, Muzea / LUD 1964-65 t.50
  • 1966, Kronika / LUD 1964-65 t.50
  • 1966, Różne / LUD 1964-65 t.50