English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

LUD 1995 t.78

Publication structure:
 • LUD 1995 t.78
  • Spis treści / LUD 1995 t.78
  • Kłodnicki, Zygmunt, 1995, Sto lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / LUD 1995 t.78
  • Woźniak, Andrzej, 1995, Oświeceniowy przełom w kulturze a początki ludoznawstwa polskiego / LUD 1995 t.78
  • Pietraszek, Edward, 1995, "Lud prosty w całym sposobie życia swego"/ LUD 1995 t.78
  • Damrosz, Jerzy, 1995, Problem zróżnicowania przestrzeni społeczno-kulturowej w polskich badaniach etnologicznych na przełomie XIX i XX wieku / LUD 1995 t.78
  • Krawczyk-Wasilewska, Violetta, 1995, O folklorystyce polskiej w stulecie"Ludu" / LUD 1995 t.78
  • Czajkowski, Jerzy, 1995, Z historii muzealnictwa skansenowskiego w Europie / LUD 1995 t.78
  • Wieruszewska, Maria, 1995, Wieś polska w perspektywie badań etnologicznych i socjologicznych/ LUD 1995 t.78
  • Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1995, Dokumentacja i informacja w naukach etnologcznych w Polsce/ LUD 1995 t.78
  • Karwicka, Teresa, 1995, Etnologiczne badania regionu na przykładzie Pomorza Wschodniego / LUD 1995 t.78
  • Bukowska-Floreńska, Irena, 1995, Etnologiczne badania regionów przemysłowych w Polsce / LUD 1995 t.78
  • Penkala-Gawęcka, Danuta, 1995, Medycyna ludowa i komplementarna w polskich badaniach etnologicznych / LUD 1995 t.78
  • Bazielich, Barbara, 1995, Badania nad odzieżą i strojem ludowym w Polsce / LUD 1995 t.78
  • Trojan, Mieczysław, 1995, Studia nad kulturami ludowymi Europy w etnologii polskiej / LUD 1995 t.78
  • Robotycki, Czesław, 1995, Antropologia kultury w Polsce - projekt urzeczywistniony / LUD 1995 t.78
  • Dzięgiel, Leszek, 1995, Polskie badania etnologiczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej/ LUD 1995 t.78
  • Zimoń, Henryk SVD, 1995, Ziemia w wierzeniach i rytuałach ludu Konkomba z północnej Ghany / LUD 1995 t.78
  • Kaniowska, Katarzyna, 1995, Czy trudno dziś być antropologiem? / LUD 1995 t.78
  • Posern-Zieliński, Aleksander,1995, Studia etniczne w polskiej etnologii po 1945 roku / LUD 1995 t.78
  • Simonides, Dorota, 1995, Upper Silesians/ LUD 1995 t.78
  • Goldberg-Mulkiewicz, Olga, 1995, Świat, który przestał istnieć / LUD 1995 t.78
  • Mróz, Lech, 1995, O Filistynach, Cyganach alias wałęsach / LUD 1995 t.78
  • Nowicka, Ewa, 1995, Rom jako swój i jako obcy / LUD 1995 t.78
  • Kadłubiec, Daniel, 1995, Z metodologii badań kultury ludowej pogranicza / LUD 1995 t.78
  • Kantor, Ryszard, 1995, Wkład polskiej etnologii w badania zbiorowości polonijnych na świecie / LUD 1995 t.78
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1995, "Etnologia jest zawsze jakby in statu nascendi" / LUD 1995 t.78