English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2
  • 1993, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2
  • Biernacka, Maria, 1993, Prof. Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993) / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2
  • Zielińska, Anna, 1993, Prestiż i funkcja języka polskiego w okolicach Baranowicz na Białorusi / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2
  • Kuczyński, Antoni; Łatyszew, Władysław, 1993, O działalności pedagogicznej Bronisława Piłsudskiego (prezentacja źródeł) / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2
  • Truszkowski, Witold, 1993, Zdrowie i choroba w poglądach i ujęciu nazewniczym mieszkańców wsi tradycyjnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2
  • Paradowska, Katarzyna, 1993, Włochy i Włosi w czasopiśmiennctwie polskim lat 1871-1914 (na przykładzie "Kłosów") / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2
  • Ząbek, Maciej, 1993, Zwyczaje kulinarne i wzory konsumpcji pożywienia w tradycyjnej kulturze Sudańczyków / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2
  • 1993, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2