English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • 1988, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Posern-Zieliński, Aleksander, 1988, Forma, treść i uwarunkowania polinezyjskiego synkretyzmu. Zarys problematyki / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Posern-Zielińska, Mirosława, 1988, Reformy religijne Delawarów jako próba reintegracji społeczno-kulturowej (2 poł. XVIII - pocz. XIX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Tomicki, Ryszard, 1988, Źródła do dziejów przedhiszpańskiego Meksyku. I. Historia Meksyku (1548?) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Walendziak, Teresa, 1988, Techniki budowy domów stosowane przez Indian Kiczua z Doliny Cayash (dep. Lima, Peru) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Paradowska, Maria, 1988, Udział Wielkopolan w polskich penetracjach etnograficznych na obszarach pozaeuropejskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Jasiewicz, Zbigniew, 1988, Kult świętych - patronów rzemiosła w Azji Środkowej. Geneza, funkcje, przemiany / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Kabzińska-Stawarz, Iwona, 1988, Gry mongolskie w cyklu rocznym. Próba wyjaśnienia przyczyn ich sezonowości / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Kowalska, Jolanta, 1988, Taniec jako przedmiot badań: choreologia czy antropologia tańca / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Jerzak-Gierszewska, Teresa, 1988, Magia i religia w ujęciu szkoły "L'Année sociologique". Założenia definicji wstępnych / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Gierszewski, Zbigniew, 1988, Typ relatywizmu moralnego i kognitywnego a relatywizm kulturowy w ujęciu M. J. Herskovitsa / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Biernacka, Maria, 1988, Kulturowe przejawy więzi w społecznościach wiejskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Paprocka, Wanda, 1988, Przekaz kulturowy w rodzinie i społeczności wiejskiej w świetle badań terenowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Drozd-Piasecka, Mirosława, 1988, Warunki gospodarczo-społeczne a stosunek mieszkańców wsi południowo-wschodniego Mazowsza do ziemi (od uwłaszczenia do lat siedemdziesiątych XX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Sokolewicz, Zofia, 1988, Matka Boska w polskiej kulturze ludowej XIX i XX w. Wybrane kwestie źródłowe i zarysowujące się pytania / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
  • Mróz, Lech, 1988, Suplement do pocztu królów i starszych cygańskich w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1