English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • 1985, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • 1985, Współczesne problemy polskiej etnografii (materiały ogólnopolskiej konferencji etnograficznej zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Na...
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1985, Zagajenie konferencji / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Kaniowska, Katarzyna, 1985, Dychotomia natura - kultura jako szczególny problem etnologii / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Buchowski, Michał; Burszta, Wojciech, 1985, Kultura symboliczna w badaniach etnologicznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Zadrożyńska, Anna, 1985, Założenie badań nad mitologią narodową / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Bednarski, Jacek; Jasiewicz, Zbigniew, 1985, Badania nad kulturą rodzin europejskich. Założenia, problematyka, dotychczasowe wyniki / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Czapran, Wanda, 1985, Problem znaczenia więzi krewniaczej i powinowactwa w badaniach społeczności wiejskiej na Dolnym Śląsku / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Dobrowolska, Teresa, 1985, Więź lokalna / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1985, Badanie kultury robotniczej dużego miasta / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Beba, Bożena; Murawska, Halina, 1985, Małe miasto w badaniach etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Drozd-Piasecka, Mirosława, 1985, Z badań nad społecznymi funkcjami sztuki ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Maj, Małgorzata; Zambrzycka-Kunachowicz, Anna, 1985, Obrzędowa wymiana darów w kulturze ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Szromba-Rysowa, Zofia, 1985, Z problematyki biesiad wiejskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Hajduk-Nijakowska, Janina, 1985, Problematyka badań nad świadomością historyczną w folklorze / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Robotycki, Czesław, 1985, Myślenie typu ludowego w polskiej kulturze masowej (propozycje badawcze) / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Paluch, Adam, 1985, Pierwsze kroki uniwersyteckiego środowiska wrocławskiego w badaniach etnobotanicznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Bohdanowicz, Janusz; Szymański, Adam, 1985, Polski Atlas Etnograficzny. Podstawy źródłowe, osiągnięcia, perspektywy / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Karwicka, Teresa, 1985, Rola tradycji w kulturze wsi kujawskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Mróz, Lech, 1985, Badania nad Cyganami / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Strączek, Tomasz, 1985, Badania polsko-macedońskie / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Posern-Zieliński, Aleksander, 1985, Polska amerykanistyka etnologiczna. Jej doświadczenia, możliwości, perspektywy / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Kabzińska-Stawarz, Iwona, 1985, Zachowania ludyczne w kulturach pasterskich Azji Środkowej (na przykładzie Mongolii) / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Sokolewicz, Zofia, 1985, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Zambrzycka-Kunachowicz, Anna; Robotycki, Czesław, 1985, Katedra Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Jasiewicz, Zbigniew, 1985, Instytut Etnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Bazielich, Barbara, 1985, Katedra Etnografii Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1985, Katedra Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Karwicka, Teresa, 1985, Zakład Etnografii Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Szynkiewicz, Sławoj, 1985, Zakład Etnografii IHKM PAN w Warszawie / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Kwaśniewicz, Krystyna; Tylkowa, Danuta, 1985, Pracownia Etnografii IHKM PAN w Krakowie / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Posern-Zieliński, Aleksander, 1985, Pracownia Etnografii IHKM PAN w Poznaniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Bohdanowicz, Janusz, 1985, Pracownia Atlasu Etnograficznego IHKM PAN we Wrocławiu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Jackowski, Aleksander, 1985, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Szyfer, Anna, 1985, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Simonides, Dorota, 1985, Zakład Folklorystyki WSP w Opolu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • Dzięgiel, Leszek, 1985, Instytut Rolnictwa i Leśnictwa Krajów Tropikalnych i Subtropikalnych Akademii Rolniczej w Krakowie jako ośrodek badań etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • 1985, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
  • 1985, Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1