English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • 1981, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Bujak, Jan; Dobrowolska, Teresa, 1981, Działalność naukowa i osiągnięcia prof. dr. Mieczysława Gładysza / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Gładysz, Mieczysław, 1981, Jubileuszowa Konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (1959-1979) / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Burszta, Józef, 1981, Otwarcie obrad / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Frolec, Vaclav, 1981, Dwadzieścia lat działalności Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (MKKKB) / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Gładysz, Mieczysław, 1981, Christo Tomov Vakarelski (1896-1979) / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Primowski, Anastas, 1981, Z działalności Bułgarskiej Sekcji MKKKB / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Botik, Ján, 1981, Bilans dwudziestoletniej działalności Czechosłowackiej Sekcji MKKKB / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Földes, Lászlo, 1981, Praca Węgierskiej Sekcji MKKKB / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Bromley, Julian Władimirowicz; Gracjanskaja, Natasza Nikołajewna, 1981, Podstawowe kierunki badań karpatoznawczych w ZSRR / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Gładysz, Mieczysław, 1981, Z działalności Polskiej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Midura, Franciszek, 1981, Ochrona zabytków kultury ludowej w Karpatach Polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1981, Dyskusyjne problemy syntezy badań nad pasterstwem wysokogórskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Frolec, Vaclav, 1981, Architektura ludowa w Karpatach i przyległej części Bałkanów / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Putiłow, Boris N., 1981, Prospekt pracy kolektywu międzynarodowego: Pieśni zbójnickie i hajduckie na słowiańskich obszarach terytorium karpacko-bałkańskiego z końca XVI aż do początku XIX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Gašparikova, Viera, 1981, Ramowy projekt syntezy folkloru o tematyce zbójnickiej w Karpatach i na przyległych obszarach Bałkanów / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Komorowska, Teresa, 1981, Stan badań nad polskim folklorem zbójnickim. Spostrzeżenia i propozycje / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Georgiewa, Bagra, 1981, Osobliwości staropłanińskiej chaty bułgarskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Plessingerová, Alena; Vařeka, Josef, 1981, Zasięg karpackich elementów budownictwa mieszkalnego na terytorium Moraw Zachodnich i Czech / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Bohdanowicz, Janusz, 1981, Budownictwo ludowe Karpat w świetle wyników prac PAE / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Gładyszowa, Maria, 1981, Uwarunkowania budownictwa ludowego w wybranych regionach Karpat Polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Dobrowolska, Teresa, 1981, Wpływ osadnictwa przysiółkowego na kształtowanie się więzi społecznej / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Primoyski, Anastas, 1981, Wysokogórska hodowla owiec w Bułgarii / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Marinow, Wasil, 1981, O niektórych obyczajach, magii i pieśniach wędrownych pasterzy Karakaczan w Bułgarii / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
  • Tylkowa, Danuta, 1981, Tradycyjne budownictwo ludowe w Beskidzie Sądeckim (komunikat) / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2