English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • 1980, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • 1980, Międzynarodowe Sympozjum Mongolistyczne w Warszawie - program / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Dynowski, Witold, 1980, Z przemówienia wygłoszonego na otwarcie Międzynarodowego Sympozjum Mongolistycznego w Warszawie pod hasłem "Tradycja we współczesnej kulturze Mongolskiej Republiki Ludowej" / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Heissig, Walther, 1980, Reconstructing Old Mongolian Material Culture from Folk-poetry / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Khazanov, Anatolii M., 1980, The Origin of the Genghiz Khan's State: an Anthropological Approach / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Lubsangjab, Choi, 1980, Milk in the Mongol Customs. Some Remarks on its Symbolic Significans / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Rona-Tas, Andreas, 1980, The Place of Agriculture in the Ethnography of the Mongols / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Sugita, Kurumi, 1980, Some Materials for the Study on Mongolian Women / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Niekludow, Siergiej Ju., 1980, Zamietki o mifołogiczeskoj i folklorno-epiczeskoj simwolikie u mongolskich narodow: simwolika zołota / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Taube, Erika, 1980, Sowriemiennoje sostojanije tradicyonnych form byta i kultury cengielskich tuwincew / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Cerenchand, Gelegijn, 1980, K niekotorym woprosam etniczeskogo razwitija w MNR / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Godziński, Stanisław, 1980, Sztuka mongolska / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Kabzińska-Stawarz, Iwona, 1980, Mongolskie widzenie świata i jego odbicie w grze cagaan mod (wybrane przykłady) / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Sokolewicz, Zofia, 1980, Funkcje kultury tradycyjnej we współczesnym społeczeństwie MRL / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Szynkiewicz, Sławoj, 1980, Współczesne zmiany terminologii pokrewieństwa u Mongołów / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Mróz, Lech; Olędzki, Jacek, 1980, Wizerunek dobrego pasterza. Przyczynek do sposobów zajmowania przestrzeni przez pasterzy mongolskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Wasilewski, Jerzy Sławomir, 1980, Podarować - znaleźć - zgubić - zbłądzić / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • Jaworska, Alicja; Karkucińska-Chorążuk, Jadwiga, 1980, Mongolskie prawo spadkowe - wprowadzenie i tłumaczenie z oryginału / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • 1980, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1
  • 1980, Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1980 t.24 z.1