English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Regulska, Elżbieta, 1979, Wyznaczniki odrębności etnicznej, fukcjonujące współcześnie w świadomości grupy ludności łemkowskiej na terenie dawnej Łemkowszczyzny / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2

Opening only publication edition...