English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Sobisiak, Walerian,1954, Zabudowania i inwentarz ruchomy (martwy) w gospodarstwach dworskich biskupstwa poznańskiego w XVII-XVIII w. w świetle materiału źródłowego / LUD 1954 t.41 cz.1

Opening only publication edition...